Награда за хуманитаристика “Богдан Богданов”

Статут на награда за хуманитаристика „Богдан Богданов“ в памет на проф. Богдан Богданов, дфн.

Наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“ е учредена на 5 декември 2016 г. от Настоятелството на Нов български университет в памет на професор Богдан Богданов - създател на НБУ, класически филолог, учен в областта на науките за човека и обществото, писател, преподавател, обществена фигура в областта на изкуството и културата и университетски мениджър.

Наградата се връчва ежегодно на 2 ноември, рождената дата на проф. Богдан Богданов.

Наградата е за постижения в сферата на хуманитаристиката и се присъжда на лица, които пресъздават и популяризират идеите, споделяни от проф. Богдан Богданов. Тя е национална награда и е за постижения в български контекст.

Наградата се определя на конкурсен принцип и се връчва на тържествена церемония в НБУ. Кандидатите могат да подадат лично документи или да бъдат номинирани (с изрично тяхно съгласие) от други лица, комитети или организации.

Наградата представлява плакет, диплом и парична сума от 10 000 лв. Журито може да присъди и поощрителна награда от 4 000 лв.

Статутът, съставът на журито, процедурата за кандидатстване, сроковете, формулярът за кандидатстване, номинираните и лауреатите се посочват в официалния сайт на НБУ.

Наградата се определя от Журито и се връчва от Председателя на Настоятелството на НБУ.

Съставът и председателят на журито се определят от Председателския съвет на НБУ. Членовете на журито не могат да бъдат номинирани.

Журито взима решение с квалифицирано мнозинство и при обявяване на наградата оповестява мотивите си.