Награда за хуманитаристика “Богдан Богданов”

Номинации за наградата за 2019 г.:

  1. проф. Мария Попова - за професионалния й и творчески път, както и за приносите й за реализиране на идеите на проф. Богдан Богданов
  2. проф. Иван Младенов - за собствената му концепция за разбирането за познание на проф. Богданов, маркирало пътя му на хуманитарист, както и за идеята му за съвременен университет;
  3. проф. Петър Димитров - класик, със заслуги в изучаването и популяризирането на класическата култура и литература;
  4. доц. Снежина Петрова и д-р Георги Гочев - за проекта "Медея".

НАГРАДА "БОГДАН БОГДАНОВ" 2019 г.

Мотиви на Журито

Журито на Наградата за хуманитаристика в памет на професор Богдан Богданов, връчва голямата награда за 2019 г, на Снежина Петрова и Георги Гочев за проекта "Медея". С реализирането му, лауреатите дадоха живот на редица каузи и ценности, които професор Богданов изповядваше: